Menu
Modele

Zrównoważony rozwój w Porsche

Dla Porsche kształtowanie przyszłości samochodu sportowego oznacza łączenie tradycji i wartości naszej firmy z innowacyjnymi rozwiązaniami technicznymi oraz nowymi produktami – i to łączenie w zrównoważony sposób. Ważne jest dla nas odpowiedzialne podejście do ludzi, środowiska i społeczeństwa w ramach całego łańcucha wartości – od dostawców aż po recykling produktów. Naszym celem jest podjęcie działań zmierzających do wzmocnienia ekonomicznego i społecznego aspektu tworzenia wartości w cyklu życia naszych produktów. Równocześnie istotne jest także, abyśmy na bieżąco ograniczali wpływ, jaki nasze procesy biznesowe oraz produkty mogą wywierać na środowisko.

Nasz łańcuch wartości
Dla Porsche kształtowanie przyszłości samochodu sportowego oznacza łączenie tradycji i wartości naszej firmy z innowacyjnymi rozwiązaniami technicznymi oraz nowymi produktami – i to łączenie w zrównoważony sposób. Ważne jest dla nas odpowiedzialne podejście do ludzi, środowiska i społeczeństwa w ramach całego łańcucha wartości – od dostawców aż po recykling produktów. Naszym celem jest podjęcie działań zmierzających do wzmocnienia ekonomicznego i społecznego aspektu tworzenia wartości w cyklu życia naszych produktów.

Postęp

Porsche opracowuje wysokiej jakości, innowacyjne i trwałe produkty. Z każdą kolejną generacją modeli firma konsekwentnie wyznacza coraz to nowe standardy w zakresie jakości, zgodności środowiskowej i bezpieczeństwa – w całym cyklu życia wszystkich pojazdów.

Dostawcy

Porsche dokłada wszelkich starań, aby łańcuch dostaw firmy był jak najbardziej pozytywny i tworzył możliwie wysoką wartość – co dotyczy również dostawców i podwykonawców. Podstawowe wymagania dotyczące łańcucha dostaw bazują na odpowiedzialności i obejmują opartą na zaufaniu współpracę, wspólne wartości oraz ścisłe przestrzeganie zdefiniowanych i uzgodnionych w umowach wymogów co do zrównoważonego rozwoju.

Produkcja

Porsche wierzy, że odpowiedzialne gospodarowanie zasobami naturalnymi w procesie tworzenia produktu jest obowiązkiem przedsiębiorcy. Dzięki jasnym, wiążącym specyfikacjom wydajne i przyjazne dla środowiska procedury produkcji są wdrażane, monitorowane i ciągle ulepszane w ramach całego cyklu produkcyjnego.

Logistyka

Porsche słynie z nieustannego kwestionowania status quo. W równym stopniu dotyczy to organizacji firmy i zarządzania ogólnym przepływem materiałów oraz towarów. Celem w logistyce jest dla Porsche minimalizacja materiałów służących jako opakowania, unikanie zbędnych transportów oraz stosowanie przyjaznych dla środowiska środków transportu.

Sprzedaż

Dzięki inicjatywie zrównoważonych placówek dealerskich Porsche wspiera swoich partnerów sprzedażowych w projektowaniu, budowie oraz eksploatacji zrównoważonych Porsche Centrów – z myślą o uzyskaniu opartego na zaufaniu i konsekwentnego dialogu z klientem, w celu ciągłej optymalizacji produktów, usług oraz procesów.

Użytkowanie

Porsche pragnie być dla klientów wzorem w zakresie wykorzystywania swoich produktów. Z tego względu sam producent unika, ogranicza i kompensuje emisje związane z użytkowaniem własnej floty. Prócz efektywnych i bardziej przyjaznych dla środowiska produktów firma stale inwestuje w elektryfikację swojej gamy i wspiera rozbudowę istniejącej sieci ładowania.

Recykling

Produkty Porsche są uosobieniem wzorowej jakości i trwałości. Celem jest tu ciągły wzrost wykorzystania wytrzymałych i odnawialnych surowców przy konstruowaniu przyszłych pojazdów.

Wszystkie produkowane obecnie samochody marki Porsche są wykonywane z materiałów spełniających pod względem możliwości odzysku i recyklingu wymagania określone w normie ISO 22628 i są zgodne z europejskimi świadectwami homologacji wydanymi wg dyrektywy 2005/64/WE. Volkswagen Group Polska sp. z o.o. podlega obowiązkowi zapewnienia wszystkim użytkownikom samochodów Porsche sieci odbioru pojazdów po wycofaniu ich z eksploatacji, zgodnie z wymaganiami ustawy z 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (tj. D z.U. z 2018 r., poz. 578).

Porsche obrało sobie jasny cel: stać się najbardziej zrównoważonym producentem sportowych samochodów w segmencie pojazdów premium. Właśnie dlatego zrównoważony rozwój – jako przekrojowe zagadnienie – jest zakotwiczony we wszystkich obszarach działalności firmy. Wszystkie nasze działania w zakresie zrównoważonego rozwoju dzielą się na cztery obszary: działalność i klienci, odpowiedzialność za produkty, pracownicy i społeczeństwo, środowisko i energia.

Szczegółowe informacje dotyczące zarządzania w zakresie zrównoważonego rozwoju, strategii firmy i dialogu z akcjonariuszami, a także najważniejsze dane liczbowe można znaleźć w aktualnym rocznym raporcie Porsche AG oraz sprawozdaniu na temat zrównoważonego rozwoju. https://newsroom.porsche.com/en/annual-sustainability-report-2017.html