Menu
Modele

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych VGP:

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych VGP:

Maria Kasprowicz-Gołąbek

E-mail: iod@vw-group.pl 

Adres: Volkswagen Group Polska sp. z o.o., 61-037 Poznań, ul. Krańcowa 44, z dopiskiem „IOD”