Menu
Modele

Dokumenty

I. Pytania dotyczące kwestii technicznych.

WLTP jest akronimem nazwy „Worldwide Harmonized Light-Duty Vehicles Test Procedure” (z ang. Ogólnoświatowa Zharmonizowana Procedura Badań Lekkich Pojazdów). To metoda testowania wartości zużycia paliwa i emisji spalin dla nowych typów pojazdów, obowiązująca od września 2017 roku. Od 1 września 2017 roku obowiązuje ona w Unii Europejskiej dla nowych homologacji pojazdów kategorii M1 oraz niektórych N1.

NEDC to akronim nazwy „New European Driving Cycle” (Nowy Europejski Cykl Jazdy), za którą kryje się stosowany wcześniej cykl pomiarowy służący określaniu wartości emisji spalin oraz zużycia paliwa.

Cykl WLTP, dzięki podwyższeniu prędkości i zwiększeniu dynamiki symulowanej jazdy w stosunku do cyklu NEDC, zapewnia lepszą reprezentację profili codziennej eksploatacji.

NEDC bazuje na dwóch fazach profilu jazdy: miejskiej i pozamiejskiej. Na ich podstawie uzyskiwane są wartości emisji CO2 i zużycia paliwa oraz emisje spalin w cyklu łączonym.

Cykl jazdy WLTP dzieli się na cztery części o różnych średnich prędkościach: niskiej, średniej, wysokiej i bardzo wysokiej. Każda z nich składa się z wielu faz jazdy, postoju, przyspieszenia oraz hamowania.

Nowy cykl testowy i nowa procedura testowa charakteryzują się następującymi cechami:
Bardziej realistyczne zachowanie podczas jazdy
Większy zakres prędkości pojazdu/rodzajów prędkości pojazdu (warunki miejskie, pozamiejskie, autostrady), dostarczający nabywcy konkretnych danych o zużyciu paliwa dla każdego rodzaju prędkości w ramach testu WLTP
Dłuższy odcinek testowy
Bardziej realistyczne temperatury otoczenia, zbliżone do średniej europejskiej
Wyższe prędkości średnie i maksymalne
Bardziej dynamiczne i reprezentatywne fazy przyspieszenia i hamowania
Krótszy okres postoju w stosunku do czasu trwania cyklu
Uwzględnienie opcjonalnego wyposażenia pojazdu: określenie wartości emisji CO2 i zużycia paliwa dla każdego indywidualnie konfigurowanego pojazdu, z uwzględnieniem wyposażenia dodatkowego (spojler, szyberdach, hak holowniczy itp.)
Ograniczenie tolerancji pomiaru
Określenie w informacji dla użytkownika najlepszych i najgorszych wartości w cyklu WLTP odzwierciedla możliwy wpływ opcjonalnego wyposażenia.


Ze względu na wszystkie te zmiany WLTP zapewnia bardziej realistyczną podstawę do określania danych o zużyciu paliwa i emisji spalin. Test WLTP został opracowany w celu standaryzacji określenia emisji zanieczyszczeń i CO2, a także wartości zużycia paliwa poprzez wykorzystanie go jako globalnego cyklu testowego. Unia Europejska i inne regiony dostosowują go jednak do lokalnych przepisów i wymogów ruchu drogowego. Istnieje też wiele krajów, które nie będą wprowadzać WLTP, jak na przykład USA.

Oczekuje się, że WLTP bardziej realistycznie odzwierciedli istniejące warunki drogowe niż NEDC. Nie obejmie jednak wszystkich możliwych wariantów. Co więcej, każdy kierowca ma bardzo osobisty styl jazdy: podczas gdy jedna osoba przyspiesza bardziej gwałtownie, szybciej wjeżdża w zakręty lub hamuje w sposób bardziej zdecydowany, inna porusza się bardziej defensywnie. Ponadto należy uwzględnić dodatkowe czynniki, które znacząco wpływają na zużycie paliwa podczas rzeczywistej eksploatacji: warunki pogodowe (np. jazda pod wiatr/z wiatrem, różne temperatury otoczenia), użytkowanie (np. pełne obciążenie, holowanie przyczepy), dodatkowe obciążenia (np. radio, klimatyzacja itp.), wysokość, pochyłości oraz profile tras (tylko krótkie podróże, tylko autostrada itp.).

W związku z różnicami w zachowaniu kierowcy oraz dotyczącymi sytuacji w ruchu drogowym i warunków pogodowych w poszczególnych krajach, które będą stosować (nową procedurę) w przyszłości, nie znikną odchylenia pomiędzy wartościami emisji mierzonymi w warunkach laboratoryjnych i rzeczywistych. Ponieważ jednak „prawdziwa” wartość emisji i zużycia paliwa w praktyce nie istnieje, możliwe jest jedynie bezpośrednie porównanie emisji i zużycia paliwa różnych modeli różnych producentów samochodów przy użyciu zmierzonych wartości uzyskanych w ramach standaryzowanych testów laboratoryjnych.


Podczas badań laboratoryjnych przeprowadzonych w ramach europejskiej homologacji pojazdów osobowych mierzy się emisje CO2, które bezpośrednio wiążą się ze zużyciem paliwa, emisją zanieczyszczeń oraz wartościami zużycia energii w przypadku napędów alternatywnych (w tym pojazdów z napędem elektrycznym).

Testy laboratoryjne odgrywają decydującą rolę w procesie wprowadzania pojazdu silnikowego na rynek UE. Przed wprowadzeniem na rynek pojazdy poddawane są określonym badaniom przez służby techniczne, zgodnie z prawem UE. Jeżeli wszystkie wymagania techniczne określone w przepisach UE zostają spełnione, uprawniona władza wydaje producentowi świadectwo homologacji typu WE, zezwalające na sprzedaż tego konkretnego typu pojazdu w UE. Każdy pojazd produkowany na rynek UE jest zaopatrzony w świadectwo zgodności WE (tzw. dokument CoC), które prócz innych informacji zawiera wartości emisji CO2. Na podstawie tego dokumentu możliwa jest rejestracja pojazdu w całej Unii Europejskiej.

Aby umożliwić kierowcom podjęcie odpowiednio uzasadnionej decyzji o zakupie (pojazdu) w oparciu o wartości zużycia paliwa, dealerzy samochodowi i producenci dostarczają nabywcom istotne informacje, w tym dane o emisji CO2 i zużyciu paliwa samochodu osobowego, prezentowane na lub w pobliżu wszystkich nowych aut w salonach sprzedaży. Projekt tych etykiet jest określony na poziomie krajowym (a zatem różni się w zależności od kraju). Każdy z nich zawiera jednak wartości emisji CO2 uzyskane podczas standaryzowanych testów laboratoryjnych – te same, które zawarte są również w świadectwie zgodności (dokument CoC).

W większości krajów UE kwota podatku rejestracyjnego (jednorazowa) i/lub podatku od pojazdów (roczna) uzależniona jest od emisji CO2 pojazdu. Opodatkowanie to bazuje na wartościach emisji CO2 uzyskanych podczas badań laboratoryjnych zawartych w świadectwie zgodności (dokument CoC). W Polsce obecnie nie obowiązują tego typu podatki / opłaty.

II. Pytania dotyczące klienta.


W praktyce i przy niezmodyfikowanej w innym wypadku technologii rzeczywiste zużycie paliwa nie ulega zmianie. W przypadku jednego i tego samego pojazdu test WLTP przyniesie wyższe wartości zużycia CO2 i zużycia paliwa niż test NEDC – dlatego, że profile jazdy i warunki pomiaru (maksymalne prędkości, dynamika itp.) pomiędzy dwoma cyklami testowymi różnią się. Oznacza to, że cykl WLTP jest bardziej reprezentatywny dla dzisiejszych warunków ruchu drogowego niż NEDC. Dzięki zmienionym metodom pomiaru wartość emisji CO2 zmierzona w cyklu WLTP bardziej odpowiada zatem oczekiwaniom klientów.

W większości krajów UE kwota podatku rejestracyjnego (jednorazowa) i/lub podatku od pojazdów (roczna) uzależniona jest od emisji CO2 pojazdu. Do tej pory jednak nie określono jeszcze jasno, w jakim stopniu wpłynie na to nowa procedura testowa. Dostosowanie opodatkowania od emisji CO2 należy do prerogatyw poszczególnych państw członkowskich UE, a zatem podlega przepisom obowiązującego prawa krajowego. W Polsce obecnie nie obowiązują tego typu przepisy.

Przed rozpoczęciem okresu przejściowego z NEDC do WLTP, czyli przed 1 września 2017 roku, dla wszystkich produkowanych pojazdów obowiązywały jedynie wartości emisji CO2 zmierzone zgodnie z testem NEDC.

W przypadku gdy nowy pojazd otrzymuje homologację po 1 września 2017 roku, jego oficjalne świadectwo zgodności WE (CoC) zawiera zarówno wartości emisji CO2 według nowego testu laboratoryjnego (WLTP) jak i wartości NEDC, zasymulowane za pomocą narzędzia do korelacji lub faktycznie zmierzone za pomocą zaktualizowanego testu NEDC.

W związku z tym, po 1 września 2017 roku, gdy zakończone będzie przejście ze starego testu NEDC na WLTP, w dokumencie CoC dla danego pojazdu można znaleźć dwie wartości emisji CO2. Od 1 września 2018 roku dla wszystkich nowych pojazdów wskazane muszą być wartości CO2 zarówno według NEDC, jak i WLTP. Od 2021 roku oczekuje się, że w dokumencie CoC podana będzie tylko wartość WLTP.


Pakiet legislacyjny WLTP obowiązuje w pełni od 27 lipca 2017 roku. Oznacza to, że od 1 września 2017 r. nowe typy pojazdów uzyskują homologację zgodnie z WLTP. Od 1 września 2018 roku wszystkie nowe pojazdy (nowe rejestracje) będą homologowane zgodnie z WLTP. Istnieją przepisy prawne dotyczące pojazdów z końcowej partii produkcji, które umożliwiają sprzedaż i zarejestrowanie do 31 sierpnia 2019 r. ograniczonej liczby pojazdów, wyprodukowanych przed 1 września 2018 r. i homologowanych zgodnie ze starą procedurą.

Porsche nie jest w stanie wskazać wartości WLTP, ponieważ żaden nowy model Porsche nie uzyskał homologacji zgodnie z nową procedurą. Co więcej, ustawodawcy nie wprowadzili jeszcze obowiązku podawania wartości WLTP w komunikacji z klientem. Do 1 września 2018 roku obowiązkowe jest natomiast podawanie wartości NEDC.

Norma Euro 6d-Temp obowiązuje dla nowo homologowanych pojazdów od 1 września 2017 roku. Oznacza to, że wszystkie nowe typy zgłoszone właściwym władzom w celu uzyskania homologacji (po tej dacie) muszą być zgodne z tym standardem emisji.

Generalnie, w homologacji obowiązuje zasada, że nowe standardy emisyjne dotyczą najpierw zupełnie nowych typów, natomiast typy homologowane wcześniej mogą być sprzedawane i rejestrowane zwykle jeszcze przez 2 lub 3 lata. Oczywiście nowe, wyższe standardy emisyjne nigdy nie dotyczą pojazdów już zarejestrowanych.


W kontekście cykli modelowych zapewniamy, że wszystkie nasze pojazdy przez cały okres ich sprzedaży i dostaw są zgodne ze standardami i przepisami wymaganymi przez ustawodawców. Niestety, nie można zagwarantować, że w całym tym okresie będą brane pod uwagę przyszłe standardy.

Zgodnie z aktualnym stanem nie można zmodernizować samochodów Porsche celem spełnienia nowszego standardu przy zachowaniu naszych standardów jakości i bezpieczeństwa.

Proszę uwzględnić, że w odniesieniu do aktualizacji modelu aktualnie nie jesteśmy w stanie wydać żadnych konkretnych oświadczeń dotyczących ewentualnej modernizacji pojazdów już zarejestrowanych. Możecie Państwo mieć jednak pewność, że Porsche ściśle monitoruje szybko zmieniającą się technikę oraz ustawodawstwo w tej dziedzinie i odpowiednio zareaguje (na te zmiany).

Przepisy stanowią, że od 1 września 2018 roku rejestracje wszystkich nowych pojazdów możliwe są tylko przy spełnieniu standardu co najmniej 6c.

To filtr cząstek stałych dla silników benzynowych. Ma on na celu zmniejszenie emisji cząstek stałych w pojazdach zasilanych metodą wtrysku bezpośredniego.

Do tej pory filtry cząstek znane były tylko z silników Diesla, jednak technologia wtrysku bezpośredniego, która jest coraz częściej stosowana w silnikach benzynowych, zwiększa emisje cząstek stałych w porównaniu z wtryskiem kolektora dolotowego. Ponieważ paliwo wtryskiwane jest bezpośrednio do komory spalania, poszczególne kropelki mogą osadzać się na ściankach cylindrów, tłokach lub zaworach, gdzie częściowo nie spalają się w całości i pozostają jako drobne cząstki sadzy. [1]

[1] Raport t-online.de: VW bringt Partikelfilter für Benzinmotoren (VW wprowadza filtry cząstek dla silników benzynowych) 3 sierpnia 2016 r., 16:42 | Hanne Schweitzer, SP-X.


Podobnie jak w przypadku filtrów cząstek stałych stosowanych już w pojazdach z silnikiem Diesla, nie przewidujemy żadnego pogorszenia żywotności pojazdów z silnikami benzynowymi wyposażonymi w filtr cząstek stałych.

Nie wymaga się ani nie przewiduje żadnej konserwacji. Filtr PPF nie ma wpływu na żywotność silnika, ponieważ jego limity termodynamiczne i mechaniczne nie zostają przekroczone. Regeneracja filtra jest z zasady pasywna, niedostrzegalna dla kierowcy. Tylko w przypadku długotrwałej eksploatacji pojazdu przy bardzo niskich obciążeniach silnika, w połączeniu z jazdą na krótkich odcinkach i częstym uruchamianiem zimnego silnika, parametry robocze silnika są skonfigurowane w taki sposób, aby umożliwić regenerację pasywną (na przykład zmiana biegów przy wyższych prędkościach).


Nasze pojazdy z silnikami benzynowymi nie są obecnie wyposażone w filtry cząstek stałych. Nasze pojazdy z silnikami wysokoprężnymi począwszy od normy EU 4plus są wyposażone w filtr cząstek stałych.

Obecnie nie możemy odpowiedzieć na to pytanie.

Publikujemy tylko oficjalnie zatwierdzone informacje o emisji CO2 i zużyciu paliwa. Ponieważ nie mamy jeszcze na rynku żadnych modeli homologowanych zgodnie z WLTP, nie jesteśmy obecnie w stanie podać żadnych wartości. Obowiązkowe podawanie informacji o cyklu WLTP rozpocznie się nie wcześniej niż 1 stycznia 2019 r. Obecnie mamy prawny obowiązek podawać wartości zgodne z NEDC.

Nie. Obowiązują przepisy ważne w momencie rejestracji.

Nie ma związku. Filtr PPF jest środkiem technicznym służącym obniżeniu emisji cząstek stałych niezależnie od cyklu, według którego wykonuje się badania.

Wartości NEDC 1.0 zostały określone z wykorzystaniem dotychczasowej metody testowej NEDC. W przypadku NEDC 2.0 pojazdy są przetestowane zgodnie z metodą WLTP, przy czym wartości NEDC wyliczone (wyprowadzone) na podstawie wartości WLTP.

Rzeczywiste indywidualne zużycie paliwa zależy od wielu różnych czynników (tj. temperatury otoczenia, warunków ruchu drogowego, stylu jazdy, wartości ciśnienia, wysokości, nachylenia, jazdy pod wiatrem/z wiatrem itp.). Prawdopodobnie cykl WLTP będzie zapewniać jednak bardziej realistyczne poziomy emisji CO2 i zużycia paliwa.

Via Bluetooth® (PDF; 11,2 MB)

Karty ratownicze (PDF; 22,0 MB)

Dyrektywa 2014/53/EU – Urządzenia radiowe (PDF; 0,3 MB)

Declaration of Conformity RED (PDF; 15,2 MB)