Menu
Modele

Porsche WLTP

Porsche WLTP


WLTP jest akronimem nazwy „Worldwide Harmonized Light-Duty Vehicles Test Procedure” (z ang. Ogólnoświatowa Zharmonizowana Procedura Badań Lekkich Pojazdów). To metoda testowania wartości zużycia paliwa i emisji spalin dla nowych typów pojazdów, obowiązująca od września 2017 roku. Od 1 września 2017 roku obowiązuje ona w Unii Europejskiej dla nowych homologacji pojazdów kategorii M oraz N1, a od 1 września 2018 roku – dla wszystkich nowych pojazdów.

NEDC to akronim nazwy „New European Driving Cycle” (Nowy Europejski Cykl Jazdy), za którą kryje się stosowany wcześniej cykl pomiarowy służący określaniu wartości emisji spalin oraz zużycia paliwa w krajach Unii Europejskiej i niektórych państwach reszty świata.

Podczas gdy w przypadku poprzedniej procedury mierzone wartości bazowały na syntetycznym profilu jazdy, tj. Nowym Europejskim Cyklu Jazdy (NEDC), cykl WLTP (WLTC) opiera się na danych zgromadzonych w czasie rzeczywistym, zebranych podczas testów drogowych na całym świecie. W rezultacie zapewnia lepszą reprezentację profili codziennej eksploatacji.
NEDC bazuje na dwóch fazach profilu jazdy: miejskiej i pozamiejskiej. Na ich podstawie uzyskiwane są wartości emisji zużycia CO2 i zużycia paliwa oraz emisje spalin w cyklu łączonym.
Cykl jazdy WLTP dzieli się na cztery części o różnych średnich prędkościach: niskiej, średniej, wysokiej i bardzo wysokiej. Każda z nich składa się z wielu faz jazdy, postoju, przyspieszenia oraz hamowania.
Oprócz profilu jazdy procedura WLTP uwzględnia też obecne rozwiązania w technice budowy pojazdów. Ściślej określa się tu specyfikacje pomiaru, np. w jakiej temperaturze pojazd ma być badany lub jakie ma być ciśnienie w ogumieniu.
Nowy cykl testowy i nowa procedura testowa charakteryzują się następującymi cechami:
• Bardziej realistyczne zachowanie podczas jazdy
• Większy zakres prędkości pojazdu/rodzajów prędkości pojazdu (warunki miejskie, pozamiejskie, autostrady), dostarczający nabywcy konkretnych danych o zużyciu paliwa dla każdego rodzaju prędkości w ramach testu WLTP
• Dłuższy odcinek testowy
• Bardziej realistyczne temperatury otoczenia, zbliżone do średniej europejskiej (oprócz testu przy 23°C wprowadzony zostanie test przy 14°C, co odzwierciedla średnią temperaturę w UE)
• Wyższe prędkości średnie i maksymalne
• Bardziej dynamiczne i reprezentatywne fazy przyspieszenia i hamowania
• Krótszy okres postoju w stosunku do czasu trwania cyklu
• Uwzględnienie opcjonalnego wyposażenia pojazdu: określenie wartości emisji CO2 i zużycia paliwa dla każdego indywidualnie konfigurowanego pojazdu, z uwzględnieniem wyposażenia dodatkowego (spojler, szyberdach, hak holowniczy itp.)
• Ograniczenie tolerancji pomiaru
Określenie najlepszych i najgorszych wartości w cyklu WLTP odzwierciedla możliwy wpływ opcjonalnego wyposażenia.

Ze względu na wszystkie te zmiany WLTP zapewnia bardziej realistyczną podstawę do określania danych o zużyciu paliwa i emisji spalin. Test WLTP został opracowany w celu standaryzacji określenia emisji zanieczyszczeń i CO2, a także wartości zużycia paliwa, z myślą o wykorzystaniu go jako globalnego cyklu testowego. „Trzon” testu WLTP na całym świecie jest taki sam. Unia Europejska i inne regiony dostosowują go jednak do lokalnych przepisów oraz wymogów ruchu drogowego. Istnieje też wiele krajów, które nie będą wprowadzać WLTP, jak na przykład USA.

Oczekuje się, że WLTP odzwierciedli istniejące warunki drogowe bardziej realistycznie niż NEDC. Nie obejmie jednak wszystkich możliwych wariantów. Co więcej, każdy kierowca niezmiennie ma bardzo osobisty styl jazdy: podczas gdy jedna osoba przyspiesza bardziej gwałtownie, szybciej wjeżdża w zakręty lub hamuje w sposób bardziej zdecydowany, inna porusza się bardziej defensywnie. Ponadto należy uwzględnić dodatkowe czynniki, które znacząco wpływają na zużycie paliwa podczas rzeczywistej eksploatacji: warunki pogodowe (np. jazda pod wiatr/z wiatrem, różne temperatury otoczenia), użytkowanie (np. pełne obciążenie, holowanie przyczepy), dodatkowe obciążenia (np. radio, klimatyzacja itp.), wysokość, pochyłości oraz profile tras (tylko krótkie podróże, tylko autostrada itp.).
W związku z różnicami w zachowaniu kierowcy oraz dotyczącymi sytuacji w ruchu drogowym i warunków pogodowych w poszczególnych krajach, które będą stosować (nową procedurę) w przyszłości, odchylenia pomiędzy wartościami emisji mierzonymi w warunkach laboratoryjnych i rzeczywistych nie znikną. Ale ponieważ „prawdziwa” wartość emisji i zużycia paliwa w praktyce nie istnieje, możliwe jest jedynie bezpośrednie porównanie emisji i zużycia paliwa różnych modeli różnych producentów samochodów przy użyciu zmierzonych wartości uzyskanych w ramach standaryzowanych testów laboratoryjnych.

Podczas badań laboratoryjnych przeprowadzonych w ramach europejskiej homologacji pojazdów osobowych mierzy się emisje CO2, które bezpośrednio wiążą się ze zużyciem paliwa, emisję zanieczyszczeń oraz wartości zużycia energii w przypadku napędów alternatywnych (w tym pojazdów z napędem elektrycznym).

Testy laboratoryjne odgrywają decydującą rolę w procesie wprowadzania pojazdu silnikowego na rynek UE. Przed wprowadzeniem na rynek pojazdy poddawane są określonym badaniom przez służby techniczne, zgodnie z prawem UE. Jeżeli wszystkie wymagania dotyczące rejestracji zostają spełnione, krajowy organ wydaje producentowi formularz homologacji UE, zezwalający na sprzedaż tego konkretnego typu pojazdu w UE. Każdy pojazd produkowany na rynek UE jest zaopatrzony w świadectwo zgodności (tzw. dokument CoC), które prócz innych informacji zawiera wartości emisji CO2 z testu laboratoryjnego. Na podstawie tego dokumentu możliwa jest rejestracja pojazdu jest w całej Europie.

Aby umożliwić kierowcom podjęcie odpowiednio uzasadnionej decyzji o zakupie (pojazdu) w oparciu o wartości zużycia paliwa, dealerzy samochodowi i producenci dostarczają nabywcom istotne informacje, w tym dane o emisji CO2 i zużyciu paliwa samochodu osobowego, prezentowane na lub w pobliżu wszystkich nowych aut w salonach sprzedaży. Projekt tych etykiet jest określony na poziomie krajowym (a zatem różni się w zależności od kraju). Każdy z nich zawiera jednak wartości emisji CO2 uzyskane podczas standaryzowanych testów laboratoryjnych – te same, które zawarte są w świadectwie zgodności (dokument CoC).

W większości krajów UE kwota podatku rejestracyjnego (jednorazowa) i/lub podatku od pojazdów (roczna) uzależniona jest od emisji CO2 pojazdu. Opodatkowanie to bazuje na wartościach emisji CO2 uzyskanych podczas badań laboratoryjnych zawartych w świadectwie zgodności (dokument CoC).

W praktyce i przy niezmodyfikowanej w innym wypadku technice rzeczywiste zużycie paliwa nie ulega zmianie. W przypadku jednego i tego samego pojazdu test WLTP przyniesie wyższe wartości emisji CO2 i zużycia paliwa niż test NEDC – dlatego, że profile jazdy i warunki pomiaru (maksymalne prędkości, dynamika itp.) pomiędzy dwoma cyklami testowymi różnią się. Oznacza to, że cykl WLTP jest bardziej reprezentatywny dla dzisiejszych warunków ruchu drogowego niż NEDC. Dzięki zmienionym metodom pomiaru wartość emisji CO2 zmierzona w cyklu WLTP bardziej odpowiada zatem oczekiwaniom klientów.

Przed rozpoczęciem okresu przejściowego z NEDC do WLTP, czyli przed 1 września 2017 roku, dla wszystkich zarejestrowanych pojazdów obowiązywały jedynie wartości emisji CO2 zmierzone zgodnie z testem NEDC.
W przypadku gdy nowy pojazd otrzymał homologację po 1 września 2017 roku, jego oficjalne świadectwo zgodności zawiera zarówno wartości emisji CO2 według nowego testu laboratoryjnego (WLTP), jak i wartości NEDC zasymulowane za pomocą narzędzia do korelacji lub faktycznie zmierzone za pomocą zaktualizowanego testu NEDC.
W związku z tym, po 1 września 2017 roku, gdy zakończone jest przejście ze starego testu NEDC na WLTP, w dokumencie CoC dla danego pojazdu można znaleźć dwie wartości emisji CO2. Od 1 września 2018 roku dla wszystkich nowych pojazdów wskazane muszą być wartości CO2 zarówno według NEDC, jak i WLTP. Od 2021 roku oczekuje się, że w dokumencie CoC podana będzie tylko wartość WLTP.
Podanie klientowi wartości WLTP nie zostało jeszcze zaplanowane i zostanie określone w zależności od kraju.

Pakiet legislacyjny WLTP w pełni obowiązuje od 27 lipca 2017 roku. Oznacza to, że od 1 września 2017 r. nowe typy pojazdów uzyskują homologację zgodnie z WLTP. Od 1 września 2018 roku wszystkie nowe pojazdy (nowe rejestracje) będą homologowane zgodnie z WLTP. Istnieją przepisy prawne dotyczące pojazdów z końcówek serii, które umożliwiają magazynowanie ograniczonej liczby pojazdów zatwierdzonych zgodnie ze starą procedurą i ich sprzedaż do 31 sierpnia 2019 roku.

Norma Euro 6d-Temp obowiązuje dla nowo homologowanych pojazdów od 1 września 2017 roku. Oznacza to, że wszystkie nowe modele przedstawione ustawodawcom w celu uzyskania homologacji (po tej dacie) muszą być zgodne z tym standardem emisji.
Homologacje/rejestracje, które zostały już zakończone, zgodnie z obowiązującym prawem zachowują ważność, nawet jeśli w życie wejdą nowe normy.

To filtr cząstek stałych dla silników benzynowych. Ma on na celu zmniejszenie emisji drobnego pyłu zawieszonego (cząstek stałych).

Do tej pory filtry cząstek znane były tylko z silników Diesla. Technika wtrysku bezpośredniego, która jest coraz częściej stosowana w silnikach benzynowych, zwiększa jednak emisje cząstek stałych w porównaniu z wtryskiem kolektora dolotowego. Ponieważ paliwo wtryskiwane jest bezpośrednio do komory spalania, poszczególne kropelki mogą osadzać się na ściankach cylindrów, tłokach lub zaworach, gdzie nie wszystkie spalają się w całości i pozostają jako drobne cząstki sadzy. [1]
[1] Raport t-online.de: VW bringt Partikelfilter für Benzinmotoren (VW wprowadza filtry cząstek dla silników benzynowych) 3 sierpnia 2016 r., 16:42 | Hanne Schweitzer, SP-X

Podobnie jak w przypadku filtrów cząstek stałych stosowanych już w pojazdach z silnikiem Diesla, nie przewidujemy żadnego pogorszenia żywotności pojazdów z silnikami benzynowymi wyposażonymi w filtr cząstek stałych.
Nie wymaga się ani nie przewiduje żadnej konserwacji. Nie ma to wpływu na żywotność silnika, ponieważ jego limity termodynamiczne i mechaniczne nie zostają przekroczone. Regeneracja filtra jest z zasady pasywna, niedostrzegalna dla kierowcy. Tylko w przypadku długotrwałej eksploatacji pojazdu przy bardzo niskich obciążeniach silnika, w połączeniu z jazdą na krótkich odcinkach i częstym uruchamianiem zimnego silnika, parametry robocze silnika są skonfigurowane w taki sposób, aby umożliwić regenerację pasywną (na przykład wyższe prędkości zmiany biegów).

Zasadniczo nic. Filtr cząstek stałych dla silników benzynowych spełnia wymogi przepisów RDE (Real Driving Emissions – emisja spalin w warunkach rzeczywistych).

Wartości NEDC 1.0 zostały określone z wykorzystaniem poprzednich metod testowych NEDC. Pojazdy przetestowane zgodnie z NEDC 2.0 są już zakwalifikowane zgodnie ze standardem WLTP; o ile wskazane wartości NEDC są wartościami pochodzącymi (skorelowanymi) z WLTP. W okresie przejściowym do 2021 r. wartości te będą wykorzystywane do obliczania emisji CO2 floty pojazdów.

Rzeczywiste indywidualne zużycie paliwa zależy od wielu różnych czynników (tj. temperatury otoczenia, warunków ruchu drogowego, stylu jazdy, wartości ciśnienia, wysokości, nachylenia, jazdy pod wiatrem/z wiatrem itp.). Prawdopodobnie cykl WLTP będzie zapewniać jednak bardziej realistyczne poziomy emisji CO2 i zużycia paliwa (niż NEDC).

Wartości zużycia paliwa / Emisja CO2 – WLTP modeli Porsche

Kod modelowy Nazwa modelu Rok modelowy Skrzynia biegów Zużycie paliwa / Emisja CO2 – WLTP Wartość zużycia
9YAAA1 Cayenne 2019 automatyczna Zużycie paliwa w cyklu niskim (dla gamy modelowej) 16,6 – 15,5 l/100 km
9YAAA1 Cayenne 2019 automatyczna Zużycie paliwa w cyklu średnim (dla gamy modelowej) 12,4 – 11,4 l/100 km
9YAAA1 Cayenne 2019 automatyczna Zużycie paliwa w cyklu wysokim (dla gamy modelowej) 11,1 – 10,1 l/100 km
9YAAA1 Cayenne 2019 automatyczna Zużycie paliwa w cyklu bardzo wysokim (dla gamy modelowej) 12,8 – 11,8 l/100 km
9YAAA1 Cayenne 2019 automatyczna Zużycie paliwa w cyklu mieszanym (dla gamy modelowej) 12,7 – 11,7 l/100 km
9YAAA1 Cayenne 2019 automatyczna Emisja CO2 w cyklu mieszanym (dla gamy modelowej) 289,0 – 265,0 g/km
9YACF1 Cayenne Turbo 2019 automatyczna Zużycie paliwa w cyklu niskim (dla gamy modelowej) 22,0 – 21,8 l/100 km
9YACF1 Cayenne Turbo 2019 automatyczna Zużycie paliwa w cyklu średnim (dla gamy modelowej) 14,1 – 13,4 l/100 km
9YACF1 Cayenne Turbo 2019 automatyczna Zużycie paliwa w cyklu wysokim (dla gamy modelowej) 12,1 – 11,5 l/100 km
9YACF1 Cayenne Turbo 2019 automatyczna Zużycie paliwa w cyklu bardzo wysokim (dla gamy modelowej) 12,7 – 12,4 l/100 km
9YACF1 Cayenne Turbo 2019 automatyczna Zużycie paliwa w cyklu mieszanym (dla gamy modelowej) 14,0 – 13,6 l/100 km
9YACF1 Cayenne Turbo 2019 automatyczna Emisja CO2 w cyklu mieszanym (dla gamy modelowej) 319,0 – 309,0 g/km
95BAM1 Macan 2019 automatyczna Zużycie paliwa w cyklu niskim (dla gamy modelowej) 14,0 – 12,7 l/100 km
95BAM1 Macan 2019 automatyczna Zużycie paliwa w cyklu średnim (dla gamy modelowej) 10,8 – 9,6 l/100 km
95BAM1 Macan 2019 automatyczna Zużycie paliwa w cyklu wysokim (dla gamy modelowej) 9,7 – 8,6 l/100 km
95BAM1 Macan 2019 automatyczna Zużycie paliwa w cyklu bardzo wysokim (dla gamy modelowej) 11,0 – 10,6 l/100 km
95BAM1 Macan 2019 automatyczna Zużycie paliwa w cyklu mieszanym (dla gamy modelowej) 11,0 – 10,0 l/100 km
95BAM1 Macan 2019 automatyczna Emisja CO2 w cyklu mieszanym (dla gamy modelowej) 249,0 – 227,0 g/km
95BBH1 Macan S 2019 automatyczna Zużycie paliwa w cyklu niskim (dla gamy modelowej) 16,4 – 14,9 l/100 km
95BBH1 Macan S 2019 automatyczna Zużycie paliwa w cyklu średnim (dla gamy modelowej) 11,5 – 10,7 l/100 km
95BBH1 Macan S 2019 automatyczna Zużycie paliwa w cyklu wysokim (dla gamy modelowej) 10,2 – 9,6 l/100 km
95BBH1 Macan S 2019 automatyczna Zużycie paliwa w cyklu bardzo wysokim (dla gamy modelowej) 11,7 – 11,0 l/100 km
95BBH1 Macan S 2019 automatyczna Zużycie paliwa w cyklu mieszanym (dla gamy modelowej) 11,8 – 11,0 l/100 km
95BBH1 Macan S 2019 automatyczna Emisja CO2 w cyklu mieszanym (dla gamy modelowej) 269,0 – 251,0 g/km
97ABE1 Panamera 4 E-Hybrid 2019 automatyczna Zużycie paliwa z obciążeniem (gama modelowa PHEV) 3,6 – 3,3 l/100 km
97ABE1 Panamera 4 E-Hybrid 2019 automatyczna Zużycie energii elektrycznej w cyklu mieszanym (wyczerpanie) (gama modelowa) 31,2 – 29,9 kWh/100 km
97ABE1 Panamera 4 E-Hybrid 2019 automatyczna Zużycie energii elektrycznej w cyklu mieszanym (z obciążeniem) (gama modelowa) 21,7 – 21,0 kWh/100 km
97ABY1 Panamera 4 2019 automatyczna Zużycie paliwa w cyklu niskim (dla gamy modelowej) 15,5 – 14,7 l/100 km
97ABY1 Panamera 4 2019 automatyczna Zużycie paliwa w cyklu średnim (dla gamy modelowej) 11,7 – 11,0 l/100 km
97ABY1 Panamera 4 2019 automatyczna Zużycie paliwa w cyklu wysokim (dla gamy modelowej) 9,9 – 9,3 l/100 km
97ABY1 Panamera 4 2019 automatyczna Zużycie paliwa w cyklu bardzo wysokim (dla gamy modelowej) 10,7 – 9,8 l/100 km
97ABY1 Panamera 4 2019 automatyczna Zużycie paliwa w cyklu mieszanym (dla gamy modelowej) 11,3 – 10,5 l/100 km
97ABY1 Panamera 4 2019 automatyczna Emisja CO2 w cyklu mieszanym (dla gamy modelowej) 258,0 – 240,0 g/km
97ADB1 Panamera 4S 2019 automatyczna Zużycie paliwa w cyklu niskim (dla gamy modelowej) 17,6 – 15,8 l/100 km
97ADB1 Panamera 4S 2019 automatyczna Zużycie paliwa w cyklu średnim (dla gamy modelowej) 12,2 – 11,3 l/100 km
97ADB1 Panamera 4S 2019 automatyczna Zużycie paliwa w cyklu wysokim (dla gamy modelowej) 10,3 – 9,6 l/100 km
97ADB1 Panamera 4S 2019 automatyczna Zużycie paliwa w cyklu bardzo wysokim (dla gamy modelowej) 10,8 – 10,1 l/100 km
97ADB1 Panamera 4S 2019 automatyczna Zużycie paliwa w cyklu mieszanym (dla gamy modelowej) 11,8 – 10,9 l/100 km
97ADB1 Panamera 4S 2019 automatyczna Emisja CO2 w cyklu mieszanym (dla gamy modelowej) 268,0 – 249,0 g/km
97ADG1 Panamera GTS 2019 automatyczna Zużycie paliwa w cyklu niskim (dla gamy modelowej) 20,4 – 19,6 l/100 km
97ADG1 Panamera GTS 2019 automatyczna Zużycie paliwa w cyklu średnim (dla gamy modelowej) 12,9 – 12,4 l/100 km
97ADG1 Panamera GTS 2019 automatyczna Zużycie paliwa w cyklu wysokim (dla gamy modelowej) 10,8 – 10,3 l/100 km
97ADG1 Panamera GTS 2019 automatyczna Zużycie paliwa w cyklu bardzo wysokim (dla gamy modelowej) 11,2 – 10,5 l/100 km
97ADG1 Panamera GTS 2019 automatyczna Zużycie paliwa w cyklu mieszanym (dla gamy modelowej) 12,7 – 12,0 l/100 km
97ADG1 Panamera GTS 2019 automatyczna Emisja CO2 w cyklu mieszanym (dla gamy modelowej) 287,0 – 273,0 g/km
97AFF1 Panamera Turbo 2019 automatyczna Zużycie paliwa w cyklu niskim (dla gamy modelowej) 20,4 – 20,1 l/100 km
97AFF1 Panamera Turbo 2019 automatyczna Zużycie paliwa w cyklu średnim (dla gamy modelowej) 13,1 – 12,6 l/100 km
97AFF1 Panamera Turbo 2019 automatyczna Zużycie paliwa w cyklu wysokim (dla gamy modelowej) 11,0 – 10,6 l/100 km
97AFF1 Panamera Turbo 2019 automatyczna Zużycie paliwa w cyklu bardzo wysokim (dla gamy modelowej) 11,1 – 10,6 l/100 km
97AFF1 Panamera Turbo 2019 automatyczna Zużycie paliwa w cyklu mieszanym (dla gamy modelowej) 12,7 – 12,3 l/100 km
97AFF1 Panamera Turbo 2019 automatyczna Emisja CO2 w cyklu mieszanym (dla gamy modelowej) 289,0 – 278,0 g/km
97AFH1 Panamera Turbo S E-Hybrid 2019 automatyczna Emisja CO2 w cyklu mieszanym (dla gamy modelowej) 86,0 – 80,0 g/km
97AFH1 Panamera Turbo S E-Hybrid 2019 automatyczna Zużycie paliwa z obciążeniem (gama modelowa PHEV) 3,8 – 3,5 l/100 km
97BBE1 Panamera 4 E-Hybrid Executive 2019 automatyczna Zużycie paliwa z obciążeniem (gama modelowa PHEV) 3,6 – 3,3 l/100 km
97BBE1 Panamera 4 E-Hybrid Executive 2019 automatyczna Zużycie energii elektrycznej w cyklu mieszanym (wyczerpanie) (gama modelowa) 31,4 – 30,2 kWh/100 km
97BBE1 Panamera 4 E-Hybrid Executive 2019 automatyczna Zużycie energii elektrycznej w cyklu mieszanym (z obciążeniem) (gama modelowa) 21,8 – 21,1 kWh/100 km
97BBY1 Panamera 4 Executive 2019 automatyczna Zużycie paliwa w cyklu niskim (dla gamy modelowej) 15,5 – 14,9 l/100 km
97BBY1 Panamera 4 Executive 2019 automatyczna Zużycie paliwa w cyklu średnim (dla gamy modelowej) 11,8 – 11,2 l/100 km
97BBY1 Panamera 4 Executive 2019 automatyczna Zużycie paliwa w cyklu wysokim (dla gamy modelowej) 9,9 – 9,4 l/100 km
97BBY1 Panamera 4 Executive 2019 automatyczna Zużycie paliwa w cyklu bardzo wysokim (dla gamy modelowej) 10,8 – 10,0 l/100 km
97BBY1 Panamera 4 Executive 2019 automatyczna Zużycie paliwa w cyklu mieszanym (dla gamy modelowej) 11,3 – 10,7 l/100 km
97BBY1 Panamera 4 Executive 2019 automatyczna Emisja CO2 w cyklu mieszanym (dla gamy modelowej) 259,0 – 245,0 g/km
97BDB1 Panamera 4S Executive 2019 automatyczna Zużycie paliwa w cyklu niskim (dla gamy modelowej) 17,7 – 16,4 l/100 km
97BDB1 Panamera 4S Executive 2019 automatyczna Zużycie paliwa w cyklu średnim (dla gamy modelowej) 12,2 – 11,5 l/100 km
97BDB1 Panamera 4S Executive 2019 automatyczna Zużycie paliwa w cyklu wysokim (dla gamy modelowej) 10,3 – 9,7 l/100 km
97BDB1 Panamera 4S Executive 2019 automatyczna Zużycie paliwa w cyklu bardzo wysokim (dla gamy modelowej) 10,8 – 10,2 l/100 km
97BDB1 Panamera 4S Executive 2019 automatyczna Zużycie paliwa w cyklu mieszanym (dla gamy modelowej) 11,8 – 11,2 l/100 km
97BDB1 Panamera 4S Executive 2019 automatyczna Emisja CO2 w cyklu mieszanym (dla gamy modelowej) 269,0 – 254,0 g/km
97BFF1 Panamera Turbo Executive 2019 automatyczna Zużycie paliwa w cyklu niskim (dla gamy modelowej) 20,4 – 20,2 l/100 km
97BFF1 Panamera Turbo Executive 2019 automatyczna Zużycie paliwa w cyklu średnim (dla gamy modelowej) 13,1 – 12,8 l/100 km
97BFF1 Panamera Turbo Executive 2019 automatyczna Zużycie paliwa w cyklu wysokim (dla gamy modelowej) 11,0 – 10,7 l/100 km
97BFF1 Panamera Turbo Executive 2019 automatyczna Zużycie paliwa w cyklu bardzo wysokim (dla gamy modelowej) 11,2 – 10,8 l/100 km
97BFF1 Panamera Turbo Executive 2019 automatyczna Zużycie paliwa w cyklu mieszanym (dla gamy modelowej) 12,7 – 12,4 l/100 km
97BFF1 Panamera Turbo Executive 2019 automatyczna Emisja CO2 w cyklu mieszanym (dla gamy modelowej) 289,0 – 282,0 g/km
97BFH1 Panamera Turbo S E-Hybrid Executive 2019 automatyczna Emisja CO2 w cyklu mieszanym (dla gamy modelowej) 87,0 – 83,0 g/km
97BFH1 Panamera Turbo S E-Hybrid Executive 2019 automatyczna Zużycie paliwa z obciążeniem (gama modelowa PHEV) 3,8 – 3,7 l/100 km
97CBE1 Panamera 4 E-Hybrid Sport Turismo 2019 automatyczna Zużycie paliwa z obciążeniem (gama modelowa PHEV) 3,7 – 3,5 l/100 km
97CBE1 Panamera 4 E-Hybrid Sport Turismo 2019 automatyczna Zużycie energii elektrycznej w cyklu mieszanym (wyczerpanie) (gama modelowa) 31,5 – 30,8 kWh/100 km
97CBE1 Panamera 4 E-Hybrid Sport Turismo 2019 automatyczna Zużycie energii elektrycznej w cyklu mieszanym (z obciążeniem) (gama modelowa) 21,8 – 21,4 kWh/100 km
97CBY1 Panamera 4 Sport Turismo 2019 automatyczna Zużycie paliwa w cyklu niskim (dla gamy modelowej) 15,5 – 14,8 l/100 km
97CBY1 Panamera 4 Sport Turismo 2019 automatyczna Zużycie paliwa w cyklu średnim (dla gamy modelowej) 11,8 – 11,2 l/100 km
97CBY1 Panamera 4 Sport Turismo 2019 automatyczna Zużycie paliwa w cyklu wysokim (dla gamy modelowej) 10,0 – 9,5 l/100 km
97CBY1 Panamera 4 Sport Turismo 2019 automatyczna Zużycie paliwa w cyklu bardzo wysokim (dla gamy modelowej) 11,1 – 10,4 l/100 km
97CBY1 Panamera 4 Sport Turismo 2019 automatyczna Zużycie paliwa w cyklu mieszanym (dla gamy modelowej) 11,5 – 10,9 l/100 km
97CBY1 Panamera 4 Sport Turismo 2019 automatyczna Emisja CO2 w cyklu mieszanym (dla gamy modelowej) 262,0 – 248,0 g/km
97CDB1 Panamera 4S Sport Turismo 2019 automatyczna Zużycie paliwa w cyklu niskim (dla gamy modelowej) 17,7 – 16,3 l/100 km
97CDB1 Panamera 4S Sport Turismo 2019 automatyczna Zużycie paliwa w cyklu średnim (dla gamy modelowej) 12,2 – 11,5 l/100 km
97CDB1 Panamera 4S Sport Turismo 2019 automatyczna Zużycie paliwa w cyklu wysokim (dla gamy modelowej) 10,3 – 9,9 l/100 km
97CDB1 Panamera 4S Sport Turismo 2019 automatyczna Zużycie paliwa w cyklu bardzo wysokim (dla gamy modelowej) 10,9 – 10,5 l/100 km
97CDB1 Panamera 4S Sport Turismo 2019 automatyczna Zużycie paliwa w cyklu mieszanym (dla gamy modelowej) 11,9 – 11,4 l/100 km
97CDB1 Panamera 4S Sport Turismo 2019 automatyczna Emisja CO2 w cyklu mieszanym (dla gamy modelowej) 271,0 – 258,0 g/km
97CDG1 Panamera GTS Sport Turismo 2019 automatyczna Zużycie paliwa w cyklu niskim (dla gamy modelowej) 20,4 – 19,7 l/100 km
97CDG1 Panamera GTS Sport Turismo 2019 automatyczna Zużycie paliwa w cyklu średnim (dla gamy modelowej) 12,9 – 12,5 l/100 km
97CDG1 Panamera GTS Sport Turismo 2019 automatyczna Zużycie paliwa w cyklu wysokim (dla gamy modelowej) 10,9 – 10,5 l/100 km
97CDG1 Panamera GTS Sport Turismo 2019 automatyczna Zużycie paliwa w cyklu bardzo wysokim (dla gamy modelowej) 11,3 – 10,9 l/100 km
97CDG1 Panamera GTS Sport Turismo 2019 automatyczna Zużycie paliwa w cyklu mieszanym (dla gamy modelowej) 12,7 – 12,2 l/100 km
97CDG1 Panamera GTS Sport Turismo 2019 automatyczna Emisja CO2 w cyklu mieszanym (dla gamy modelowej) 288,0 – 278,0 g/km
97CFF1 Panamera Turbo Sport Turismo 2019 automatyczna Zużycie paliwa w cyklu niskim (dla gamy modelowej) 20,4 – 20,1 l/100 km
97CFF1 Panamera Turbo Sport Turismo 2019 automatyczna Zużycie paliwa w cyklu średnim (dla gamy modelowej) 13,1 – 12,7 l/100 km
97CFF1 Panamera Turbo Sport Turismo 2019 automatyczna Zużycie paliwa w cyklu wysokim (dla gamy modelowej) 11,0 – 10,6 l/100 km
97CFF1 Panamera Turbo Sport Turismo 2019 automatyczna Zużycie paliwa w cyklu bardzo wysokim (dla gamy modelowej) 11,2 – 10,8 l/100 km
97CFF1 Panamera Turbo Sport Turismo 2019 automatyczna Zużycie paliwa w cyklu mieszanym (dla gamy modelowej) 12,7 – 12,4 l/100 km
97CFF1 Panamera Turbo Sport Turismo 2019 automatyczna Emisja CO2 w cyklu mieszanym (dla gamy modelowej) 289,0 – 280,0 g/km
97CFH1 Panamera Turbo S E-Hybrid Sport Turismo 2019 automatyczna Emisja CO2 w cyklu mieszanym (dla gamy modelowej) 89,0 – 85,0 g/km
97CFH1 Panamera Turbo S E-Hybrid Sport Turismo 2019 automatyczna Zużycie paliwa z obciążeniem (gama modelowa PHEV) 3,9 – 3,8 l/100 km
982120 718 Cayman 2019 automatyczna Zużycie paliwa w cyklu niskim (dla gamy modelowej) 13,9 – 13,5 l/100 km
982120 718 Cayman 2019 manualna Zużycie paliwa w cyklu niskim (dla gamy modelowej) 13,8 – 13,5 l/100 km
982120 718 Cayman 2019 automatyczna Zużycie paliwa w cyklu średnim (dla gamy modelowej) 9,2 – 8,8 l/100 km
982120 718 Cayman 2019 manualna Zużycie paliwa w cyklu średnim (dla gamy modelowej) 9,2 – 8,9 l/100 km
982120 718 Cayman 2019 automatyczna Zużycie paliwa w cyklu wysokim (dla gamy modelowej) 7,9 – 7,5 l/100 km
982120 718 Cayman 2019 manualna Zużycie paliwa w cyklu wysokim (dla gamy modelowej) 7,9 – 7,6 l/100 km
982120 718 Cayman 2019 automatyczna Zużycie paliwa w cyklu bardzo wysokim (dla gamy modelowej) 7,8 – 7,4 l/100 km
982120 718 Cayman 2019 manualna Zużycie paliwa w cyklu bardzo wysokim (dla gamy modelowej) 8,0 – 7,5 l/100 km
982120 718 Cayman 2019 automatyczna Zużycie paliwa w cyklu mieszanym (dla gamy modelowej) 9,0 – 8,5 l/100 km
982120 718 Cayman 2019 manualna Zużycie paliwa w cyklu mieszanym (dla gamy modelowej) 9,0 – 8,6 l/100 km
982120 718 Cayman 2019 automatyczna Emisja CO2 w cyklu mieszanym (dla gamy modelowej) 203,0 – 193,0 g/km
982120 718 Cayman 2019 manualna Emisja CO2 w cyklu mieszanym (dla gamy modelowej) 205,0 – 197,0 g/km
982130 718 Cayman S 2019 automatyczna Zużycie paliwa w cyklu niskim (dla gamy modelowej) 15,0 – 14,9 l/100 km
982130 718 Cayman S 2019 manualna Zużycie paliwa w cyklu niskim (dla gamy modelowej) 15,2 – 15,2 l/100 km
982130 718 Cayman S 2019 automatyczna Zużycie paliwa w cyklu średnim (dla gamy modelowej) 9,4 – 9,3 l/100 km
982130 718 Cayman S 2019 manualna Zużycie paliwa w cyklu średnim (dla gamy modelowej) 9,8 – 9,8 l/100 km
982130 718 Cayman S 2019 automatyczna Zużycie paliwa w cyklu wysokim (dla gamy modelowej) 8,2 – 7,9 l/100 km
982130 718 Cayman S 2019 manualna Zużycie paliwa w cyklu wysokim (dla gamy modelowej) 8,7 – 8,7 l/100 km
982130 718 Cayman S 2019 automatyczna Zużycie paliwa w cyklu bardzo wysokim (dla gamy modelowej) 8,3 – 8,0 l/100 km
982130 718 Cayman S 2019 manualna Zużycie paliwa w cyklu bardzo wysokim (dla gamy modelowej) 8,6 – 8,6 l/100 km
982130 718 Cayman S 2019 automatyczna Zużycie paliwa w cyklu mieszanym (dla gamy modelowej) 9,4 – 9,1 l/100 km
982130 718 Cayman S 2019 manualna Zużycie paliwa w cyklu mieszanym (dla gamy modelowej) 9,7 – 9,7 l/100 km
982130 718 Cayman S 2019 automatyczna Emisja CO2 w cyklu mieszanym (dla gamy modelowej) 213,0 – 207,0 g/km
982130 718 Cayman S 2019 manualna Emisja CO2 w cyklu mieszanym (dla gamy modelowej) 222,0 – 222,0 g/km
982140 718 Cayman GTS 2019 automatyczna Zużycie paliwa w cyklu niskim (dla gamy modelowej) 15,3 – 15,0 l/100 km
982140 718 Cayman GTS 2019 manualna Zużycie paliwa w cyklu niskim (dla gamy modelowej) 15,1 – 15,1 l/100 km
982140 718 Cayman GTS 2019 automatyczna Zużycie paliwa w cyklu średnim (dla gamy modelowej) 9,6 – 9,4 l/100 km
982140 718 Cayman GTS 2019 manualna Zużycie paliwa w cyklu średnim (dla gamy modelowej) 9,8 – 9,8 l/100 km
982140 718 Cayman GTS 2019 automatyczna Zużycie paliwa w cyklu wysokim (dla gamy modelowej) 8,3 – 8,0 l/100 km
982140 718 Cayman GTS 2019 manualna Zużycie paliwa w cyklu wysokim (dla gamy modelowej) 8,6 – 8,6 l/100 km
982140 718 Cayman GTS 2019 automatyczna Zużycie paliwa w cyklu bardzo wysokim (dla gamy modelowej) 8,2 – 7,9 l/100 km
982140 718 Cayman GTS 2019 manualna Zużycie paliwa w cyklu bardzo wysokim (dla gamy modelowej) 9,1 – 9,1 l/100 km
982140 718 Cayman GTS 2019 automatyczna Zużycie paliwa w cyklu mieszanym (dla gamy modelowej) 9,5 – 9,2 l/100 km
982140 718 Cayman GTS 2019 manualna Zużycie paliwa w cyklu mieszanym (dla gamy modelowej) 9,9 – 9,9 l/100 km
982140 718 Cayman GTS 2019 automatyczna Emisja CO2 w cyklu mieszanym (dla gamy modelowej) 214,0 – 209,0 g/km
982140 718 Cayman GTS 2019 manualna Emisja CO2 w cyklu mieszanym (dla gamy modelowej) 225,0 – 225,0 g/km
982150 718 Cayman T 2019 automatyczna Zużycie paliwa w cyklu niskim (dla gamy modelowej) 13,9 – 13,6 l/100 km
982150 718 Cayman T 2019 manualna Zużycie paliwa w cyklu niskim (dla gamy modelowej) 13,8 – 13,6 l/100 km
982150 718 Cayman T 2019 automatyczna Zużycie paliwa w cyklu średnim (dla gamy modelowej) 9,2 – 8,8 l/100 km
982150 718 Cayman T 2019 manualna Zużycie paliwa w cyklu średnim (dla gamy modelowej) 9,2 – 9,0 l/100 km
982150 718 Cayman T 2019 automatyczna Zużycie paliwa w cyklu wysokim (dla gamy modelowej) 7,9 – 7,6 l/100 km
982150 718 Cayman T 2019 manualna Zużycie paliwa w cyklu wysokim (dla gamy modelowej) 7,9 – 7,7 l/100 km
982150 718 Cayman T 2019 automatyczna Zużycie paliwa w cyklu bardzo wysokim (dla gamy modelowej) 7,7 – 7,4 l/100 km
982150 718 Cayman T 2019 manualna Zużycie paliwa w cyklu bardzo wysokim (dla gamy modelowej) 7,9 – 7,6 l/100 km
982150 718 Cayman T 2019 automatyczna Zużycie paliwa w cyklu mieszanym (dla gamy modelowej) 8,9 – 8,6 l/100 km
982150 718 Cayman T 2019 manualna Zużycie paliwa w cyklu mieszanym (dla gamy modelowej) 9,0 – 8,7 l/100 km
982150 718 Cayman T 2019 automatyczna Emisja CO2 w cyklu mieszanym (dla gamy modelowej) 201,0 – 194,0 g/km
982150 718 Cayman T 2019 manualna Emisja CO2 w cyklu mieszanym (dla gamy modelowej) 204,0 – 198,0 g/km
982320 718 Boxster 2019 automatyczna Zużycie paliwa w cyklu niskim (dla gamy modelowej) 13,9 – 13,5 l/100 km
982320 718 Boxster 2019 manualna Zużycie paliwa w cyklu niskim (dla gamy modelowej) 13,8 – 13,5 l/100 km
982320 718 Boxster 2019 automatyczna Zużycie paliwa w cyklu średnim (dla gamy modelowej) 9,2 – 8,8 l/100 km
982320 718 Boxster 2019 manualna Zużycie paliwa w cyklu średnim (dla gamy modelowej) 9,2 – 8,9 l/100 km
982320 718 Boxster 2019 automatyczna Zużycie paliwa w cyklu wysokim (dla gamy modelowej) 8,0 – 7,5 l/100 km
982320 718 Boxster 2019 manualna Zużycie paliwa w cyklu wysokim (dla gamy modelowej) 7,9 – 7,6 l/100 km
982320 718 Boxster 2019 automatyczna Zużycie paliwa w cyklu bardzo wysokim (dla gamy modelowej) 7,8 – 7,4 l/100 km
982320 718 Boxster 2019 manualna Zużycie paliwa w cyklu bardzo wysokim (dla gamy modelowej) 8,0 – 7,6 l/100 km
982320 718 Boxster 2019 automatyczna Zużycie paliwa w cyklu mieszanym (dla gamy modelowej) 9,0 – 8,5 l/100 km
982320 718 Boxster 2019 manualna Zużycie paliwa w cyklu mieszanym (dla gamy modelowej) 9,0 – 8,7 l/100 km
982320 718 Boxster 2019 automatyczna Emisja CO2 w cyklu mieszanym (dla gamy modelowej) 203,0 – 194,0 g/km
982320 718 Boxster 2019 manualna Emisja CO2 w cyklu mieszanym (dla gamy modelowej) 205,0 – 198,0 g/km
982330 718 Boxster S 2019 automatyczna Zużycie paliwa w cyklu niskim (dla gamy modelowej) 15,0 – 14,9 l/100 km
982330 718 Boxster S 2019 manualna Zużycie paliwa w cyklu niskim (dla gamy modelowej) 15,2 – 15,2 l/100 km
982330 718 Boxster S 2019 automatyczna Zużycie paliwa w cyklu średnim (dla gamy modelowej) 9,4 – 9,3 l/100 km
982330 718 Boxster S 2019 manualna Zużycie paliwa w cyklu średnim (dla gamy modelowej) 9,8 – 9,8 l/100 km
982330 718 Boxster S 2019 automatyczna Zużycie paliwa w cyklu wysokim (dla gamy modelowej) 8,2 – 7,9 l/100 km
982330 718 Boxster S 2019 manualna Zużycie paliwa w cyklu wysokim (dla gamy modelowej) 8,7 – 8,7 l/100 km
982330 718 Boxster S 2019 automatyczna Zużycie paliwa w cyklu bardzo wysokim (dla gamy modelowej) 8,4 – 8,0 l/100 km
982330 718 Boxster S 2019 manualna Zużycie paliwa w cyklu bardzo wysokim (dla gamy modelowej) 8,6 – 8,6 l/100 km
982330 718 Boxster S 2019 automatyczna Zużycie paliwa w cyklu mieszanym (dla gamy modelowej) 9,4 – 9,2 l/100 km
982330 718 Boxster S 2019 manualna Zużycie paliwa w cyklu mieszanym (dla gamy modelowej) 9,7 – 9,7 l/100 km
982330 718 Boxster S 2019 automatyczna Emisja CO2 w cyklu mieszanym (dla gamy modelowej) 213,0 – 208,0 g/km
982330 718 Boxster S 2019 manualna Emisja CO2 w cyklu mieszanym (dla gamy modelowej) 222,0 – 222,0 g/km
982340 718 Boxster GTS 2019 automatyczna Zużycie paliwa w cyklu niskim (dla gamy modelowej) 15,3 – 15,0 l/100 km
982340 718 Boxster GTS 2019 manualna Zużycie paliwa w cyklu niskim (dla gamy modelowej) 15,1 – 15,1 l/100 km
982340 718 Boxster GTS 2019 automatyczna Zużycie paliwa w cyklu średnim (dla gamy modelowej) 9,6 – 9,4 l/100 km
982340 718 Boxster GTS 2019 manualna Zużycie paliwa w cyklu średnim (dla gamy modelowej) 9,8 – 9,8 l/100 km
982340 718 Boxster GTS 2019 automatyczna Zużycie paliwa w cyklu wysokim (dla gamy modelowej) 8,4 – 8,1 l/100 km
982340 718 Boxster GTS 2019 manualna Zużycie paliwa w cyklu wysokim (dla gamy modelowej) 8,6 – 8,6 l/100 km
982340 718 Boxster GTS 2019 automatyczna Zużycie paliwa w cyklu bardzo wysokim (dla gamy modelowej) 8,3 – 8,1 l/100 km
982340 718 Boxster GTS 2019 manualna Zużycie paliwa w cyklu bardzo wysokim (dla gamy modelowej) 9,1 – 9,1 l/100 km
982340 718 Boxster GTS 2019 automatyczna Zużycie paliwa w cyklu mieszanym (dla gamy modelowej) 9,5 – 9,3 l/100 km
982340 718 Boxster GTS 2019 manualna Zużycie paliwa w cyklu mieszanym (dla gamy modelowej) 9,9 – 9,9 l/100 km
982340 718 Boxster GTS 2019 automatyczna Emisja CO2 w cyklu mieszanym (dla gamy modelowej) 215,0 – 210,0 g/km
982340 718 Boxster GTS 2019 manualna Emisja CO2 w cyklu mieszanym (dla gamy modelowej) 225,0 – 225,0 g/km
982350 718 Boxster T 2019 automatyczna Zużycie paliwa w cyklu niskim (dla gamy modelowej) 13,9 – 13,6 l/100 km
982350 718 Boxster T 2019 manualna Zużycie paliwa w cyklu niskim (dla gamy modelowej) 13,8 – 13,6 l/100 km
982350 718 Boxster T 2019 automatyczna Zużycie paliwa w cyklu średnim (dla gamy modelowej) 9,2 – 8,8 l/100 km
982350 718 Boxster T 2019 manualna Zużycie paliwa w cyklu średnim (dla gamy modelowej) 9,2 – 9,0 l/100 km
982350 718 Boxster T 2019 automatyczna Zużycie paliwa w cyklu wysokim (dla gamy modelowej) 7,9 – 7,6 l/100 km
982350 718 Boxster T 2019 manualna Zużycie paliwa w cyklu wysokim (dla gamy modelowej) 7,9 – 7,7 l/100 km
982350 718 Boxster T 2019 automatyczna Zużycie paliwa w cyklu bardzo wysokim (dla gamy modelowej) 7,8 – 7,5 l/100 km
982350 718 Boxster T 2019 manualna Zużycie paliwa w cyklu bardzo wysokim (dla gamy modelowej) 7,9 – 7,7 l/100 km
982350 718 Boxster T 2019 automatyczna Zużycie paliwa w cyklu mieszanym (dla gamy modelowej) 8,9 – 8,6 l/100 km
982350 718 Boxster T 2019 manualna Zużycie paliwa w cyklu mieszanym (dla gamy modelowej) 9,0 – 8,7 l/100 km
982350 718 Boxster T 2019 automatyczna Emisja CO2 w cyklu mieszanym (dla gamy modelowej) 202,0 – 195,0 g/km
982350 718 Boxster T 2019 manualna Emisja CO2 w cyklu mieszanym (dla gamy modelowej) 205,0 – 199,0 g/km
991140 911 Carrera GTS Coupe 2019 automatyczna Zużycie paliwa w cyklu niskim (dla gamy modelowej) 16,6 – 16,1 l/100 km
991140 911 Carrera GTS Coupe 2019 automatyczna Zużycie paliwa w cyklu średnim (dla gamy modelowej) 10,0 – 9,6 l/100 km
991140 911 Carrera GTS Coupe 2019 automatyczna Zużycie paliwa w cyklu wysokim (dla gamy modelowej) 9,0 – 8,7 l/100 km
991140 911 Carrera GTS Coupe 2019 automatyczna Zużycie paliwa w cyklu bardzo wysokim (dla gamy modelowej) 9,5 – 9,3 l/100 km
991140 911 Carrera GTS Coupe 2019 automatyczna Zużycie paliwa w cyklu mieszanym (dla gamy modelowej) 10,4 – 10,1 l/100 km
991140 911 Carrera GTS Coupe 2019 automatyczna Emisja CO2 w cyklu mieszanym (dla gamy modelowej) 236,0 – 229,0 g/km
991340 911 Carrera GTS Cabriolet 2019 automatyczna Zużycie paliwa w cyklu niskim (dla gamy modelowej) 16,7 – 16,3 l/100 km
991340 911 Carrera GTS Cabriolet 2019 automatyczna Zużycie paliwa w cyklu średnim (dla gamy modelowej) 10,2 – 9,8 l/100 km
991340 911 Carrera GTS Cabriolet 2019 automatyczna Zużycie paliwa w cyklu wysokim (dla gamy modelowej) 9,1 – 8,8 l/100 km
991340 911 Carrera GTS Cabriolet 2019 automatyczna Zużycie paliwa w cyklu bardzo wysokim (dla gamy modelowej) 9,6 – 9,4 l/100 km
991340 911 Carrera GTS Cabriolet 2019 automatyczna Zużycie paliwa w cyklu mieszanym (dla gamy modelowej) 10,5 – 10,2 l/100 km
991340 911 Carrera GTS Cabriolet 2019 automatyczna Emisja CO2 w cyklu mieszanym (dla gamy modelowej) 238,0 – 232,0 g/km
991440 911 Carrera 4 GTS 2019 automatyczna Zużycie paliwa w cyklu niskim (dla gamy modelowej) 16,9 – 16,3 l/100 km
991440 911 Carrera 4 GTS 2019 automatyczna Zużycie paliwa w cyklu średnim (dla gamy modelowej) 10,7 – 10,2 l/100 km
991440 911 Carrera 4 GTS 2019 automatyczna Zużycie paliwa w cyklu wysokim (dla gamy modelowej) 9,3 – 9,1 l/100 km
991440 911 Carrera 4 GTS 2019 automatyczna Zużycie paliwa w cyklu bardzo wysokim (dla gamy modelowej) 9,8 – 9,6 l/100 km
991440 911 Carrera 4 GTS 2019 automatyczna Zużycie paliwa w cyklu mieszanym (dla gamy modelowej) 10,8 – 10,5 l/100 km
991440 911 Carrera 4 GTS 2019 automatyczna Emisja CO2 w cyklu mieszanym (dla gamy modelowej) 245,0 – 237,0 g/km
991540 911 Targa 4 GTS 2019 automatyczna Zużycie paliwa w cyklu niskim (dla gamy modelowej) 17,1 – 16,6 l/100 km
991540 911 Targa 4 GTS 2019 automatyczna Zużycie paliwa w cyklu średnim (dla gamy modelowej) 11,0 – 10,6 l/100 km
991540 911 Targa 4 GTS 2019 automatyczna Zużycie paliwa w cyklu wysokim (dla gamy modelowej) 9,4 – 9,2 l/100 km
991540 911 Targa 4 GTS 2019 automatyczna Zużycie paliwa w cyklu bardzo wysokim (dla gamy modelowej) 9,8 – 9,7 l/100 km
991540 911 Targa 4 GTS 2019 automatyczna Zużycie paliwa w cyklu mieszanym (dla gamy modelowej) 10,9 – 10,7 l/100 km
991540 911 Targa 4 GTS 2019 automatyczna Emisja CO2 w cyklu mieszanym (dla gamy modelowej) 248,0 – 242,0 g/km
991640 911 Carrera 4 GTS Cabriolet 2019 automatyczna Zużycie paliwa w cyklu niskim (dla gamy modelowej) 17,0 – 16,5 l/100 km
991640 911 Carrera 4 GTS Cabriolet 2019 automatyczna Zużycie paliwa w cyklu średnim (dla gamy modelowej) 10,9 – 10,5 l/100 km
991640 911 Carrera 4 GTS Cabriolet 2019 automatyczna Zużycie paliwa w cyklu wysokim (dla gamy modelowej) 9,4 – 9,2 l/100 km
991640 911 Carrera 4 GTS Cabriolet 2019 automatyczna Zużycie paliwa w cyklu bardzo wysokim (dla gamy modelowej) 9,8 – 9,7 l/100 km
991640 911 Carrera 4 GTS Cabriolet 2019 automatyczna Zużycie paliwa w cyklu mieszanym (dla gamy modelowej) 10,9 – 10,6 l/100 km
991640 911 Carrera 4 GTS Cabriolet 2019 automatyczna Emisja CO2 w cyklu mieszanym (dla gamy modelowej) 246,0 – 240,0 g/km