Menu
Modele

W Porsche od dziesięcioleci pracujemy nad tym, aby marzenia zamienić w cele. Aby jazda była doznaniem. I aby przyszłość stawała się teraźniejszością. Teraz, w przeddzień epoki elektrycznych samochodów sportowych, łączymy sportowy charakter i najnowocześniejsze rozwiązania techniczne z nową koncepcją: Porsche Destination Charging.

Poszukujemy miejsc nietuzinkowych, w których przebywają nasi Klienci. Do programu zapraszamy Hotele, Restauracje, Pola Golfowe w celu nawiązania współpracy i zagwarantowania możliwości ładowania samochodów elektrycznych i hybrydowych w danej lokalizacji Partnera.

Porsche idzie z prądem.
Podobnie jak nasi wspólni Klienci.

Zróbmy to razem!

To proste - wystarczy przeprowadzić pięć kolejnych kroków:

Prosimy o wypełnienie formularza rejestracyjnego jako wniosku o uczestnictwo w sieci Porsche Destination Charging.

  Informacje kontaktowe

  Adres montażu

  Ładowarka będzie dostępna dla:
  wszystkichtylko dla klientów

  Ochrona danych osobowych

  Pozostawione przez Ciebie dane osobowe za pomocą formularza rejestracyjnego przetwarzać będziemy w celu weryfikacji Twojego wniosku o uczestnictwo w sieci Porsche Destination Charging oraz skontaktowania się z Tobą w celu przekazania szczegółów informacji dotyczących programu Porsche Destination Charging z użyciem telefonu lub adresu e-mail na podstawie czynności zmierzających do zawarcia umowy. Podanie Twoich danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do obsługi zgłoszenia.

  Administratorem przekazanych nam danych jest:

  • Volkswagen Group Polska sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (61-037), ul. Krańcowa 44 wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000327143, NIP 782-24-63-563, REGON 301062169 (VGP);

  • Ing. h.c. F. Porsche AG z siedzibą w Stuttgarcie, Porscheplatz 1, 730623 Stuttgart, Niemcy, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Stuttgarcie pod numerem HRB-Nr. 730623.

  Kliknij aby zobaczyć więcej informacji dotyczących przetwarzania danych

  Cele i podstawy prawne:

  (1) w celu rekrutacji do programu Porsche Destination Charging oraz kontaktu z Tobą w celu przekazania szczegółów informacji dotyczących programu. Weryfikacja zgłoszenia następuje na Twoje żądanie poprzez wysłanie formularza rekrutacyjnego na podstawie czynności zmierzających do zawarcia umowy, chyba że kontaktujesz się z nami jako pracownik lub osoba kontaktowa w imieniu klienta korporacyjnego – wówczas Twoje dane osobowe przetwarzane będą w ramach uzasadnionych interesów polegających na możliwości bieżącego kontaktu w ramach takiego zapytania.

  (2) W ramach uzasadnionego interesu, wykorzystamy Twoje dane celem:

  • w celach analitycznych i statystycznych, lepszego doboru produktów i usług do potrzeb naszych klientów, ogólnej optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi, budowania wiedzy o naszych klientach;

  • w celu realizacji Twoich praw, aktualizacji Twoich danych oraz przechowywania żądań Użytkowników oraz dowodów na ich obsługę;

  • zarządzania procesem sprzedaży i obsługi klienta, ustalania standardów obsługi klientów marki Porsche, zapewnienia dbałości o jakość produktów i usług, prowadzenia centralnej bazy klientów, w tym klientów potencjalnych.

  Kontakt z inspektorem ochrony danych VGP: Możesz skontaktować się z IOD VGP pod adresem e-mail iod@vw-group.pl, a także pisemnie na adres Volkswagen Group Polska sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (61-037), ul. Krańcowa 44 z dopiskiem „IOD”;

  Odbiorcy danych: Odbiorcami Twoich danych osobowych będą także firmy świadczące usługi na nasze zlecenie, którym zlecimy czynności wymagające przetwarzania danych, w szczególności w zakresie usług IT, usług marketingowych (m.in. agencje marketingowe), badań rynku, firmy wspierające organizację i realizację wydarzeń, call center, audytorzy, doradcy. Odbiorcami danych mogą być także spółki z grupy Porsche, Porsche AG.

  Okres przechowywania: Twoje dane osobowe przetwarzane w związku i na podstawie umowy będziemy przechowywać przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową, czyli przez 12 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym rozpoczęto przetwarzać dane osobowe od końca roku.

  Pouczenie o prawach: masz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych w dowolnym momencie przez kontakt z nami. Możesz zrealizować swoje prawa m.in. przez kontakt pisemny lub na adres email: daneosobowe@vw-group.pl. Możesz skontaktować się także z pozostałymi Administratorami bezpośrednio.

  Prawo do wniesienia sprzeciwu: masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w związku z celami opartymi na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, opisanego powyżej (w takim przypadku przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności, lub dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń). Masz prawo do sprzeciwu wobec marketingu bezpośredniego, w tym profilowania.

  Prawo do skargi: masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznasz, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych;