Menu
Modele

Porsche WLTP

Bardziej wiarygodne wyniki dzięki WLTP

Co oznacza WLTP?

Worldwide Harmonized Light-Duty Vehicles Test Procedure
(z ang. Ogólnoświatowa Zharmonizowana Procedura Badań Lekkich Pojazdów). To metoda testowania wartości zużycia paliwa i emisji spalin dla nowych typów pojazdów, obowiązująca od września 2017 roku.

Czytaj więcej

Co oznacza NEDC?

New European Driving Cycle (Nowy Europejski Cykl Jazdy),
za którą kryje się stosowany wcześniej cykl pomiarowy służący określaniu wartości emisji spalin oraz zużycia paliwa w krajach Unii Europejskiej i niektórych państwach reszty świata.

Czytaj więcej

WLTP vs. NEDC?

Od jesieni 2017 roku procedura WLTP zastępuje dotychczasową metodę pomiaru NEDC. Nowe parametry testów pozwalają uzyskać wartości bardziej zbliżone do rzeczywistego zużycia. Przeczytaj, czym dokładnie różnią się obie procedury.

Czytaj więcej

Zalety WLTP

Ze względu na wszystkie te zmiany WLTP zapewnia bardziej realistyczną podstawę do określania danych o zużyciu paliwa i emisji spalin. Test WLTP został opracowany w celu standaryzacji określenia emisji zanieczyszczeń i CO2 , a także wartości zużycia paliwa, z myślą o wykorzystaniu go jako globalnego cyklu testowego. „Trzon” testu WLTP na całym świecie jest taki sam. Unia Europejska i inne regiony dostosowują go jednak do lokalnych przepisów oraz wymogów ruchu drogowego. Istnieje też wiele krajów, które nie będą wprowadzać WLTP, jak na przykład USA.

Zalety WLTP
Metody pomiarowe WLTP

Jaka jest różnica pomiędzy metodami pomiarowymi?

Oczekuje się, że WLTP odzwierciedli istniejące warunki drogowe bardziej realistycznie niż NEDC. Nie obejmie jednak wszystkich możliwych wariantów. Co więcej, każdy kierowca niezmiennie ma bardzo osobisty styl jazdy: podczas gdy jedna osoba przyspiesza bardziej gwałtownie, szybciej wjeżdża w zakręty lub hamuje w sposób bardziej zdecydowany, inna porusza się bardziej defensywnie.

Czytaj więcej

Jakie wartości WLTP
mierzone są
na stanowisku testowym?

Podczas badań laboratoryjnych przeprowadzonych w ramach europejskiej homologacji pojazdów osobowych mierzy się emisje CO2 , które bezpośrednio wiążą się ze zużyciem paliwa, emisję zanieczyszczeń oraz wartości zużycia energii w przypadku napędów alternatywnych (w tym pojazdów z napędem elektrycznym).

Homologacja

Testy laboratoryjne odgrywają decydującą rolę w procesie wprowadzania pojazdu silnikowego na rynek UE. Przed wprowadzeniem na rynek pojazdy poddawane są określonym badaniom przez służby techniczne, zgodnie z prawem UE. Jeżeli wszystkie wymagania dotyczące rejestracji zostają spełnione, krajowy organ wydaje producentowi świadectwo homologacji UE, umożliwiające sprzedaż oraz rejestrację tego typu pojazdu w UE. Każdy pojazd produkowany na rynek UE jest zaopatrzony w świadectwo zgodności (tzw. dokument CoC), które prócz innych informacji zawiera wartości emisji CO2 z testu laboratoryjnego. Na podstawie tego dokumentu możliwa jest rejestracja pojazdu wszystkich krajach UE oraz wielu innych, uznających świadectwa unijne.

Jaki jest związek pomiędzy emisją CO2 a podatkami?

W większości krajów UE kwota podatku rejestracyjnego (jednorazowa) i/lub podatku od pojazdów (roczna) uzależniona jest od emisji CO2 pojazdu. Opodatkowanie to bazuje na wartościach emisji CO2 uzyskanych podczas badań laboratoryjnych zawartych w świadectwie zgodności (dokument CoC).

Wyniki testu emisji CO2 według metody WLTP są wyższe niż NEDC. Czy to oznacza, że ​​zużycie paliwa mojego samochodu wzrosło?

Jeśli w pojeździe nie dokonano żadnych modyfikacji technicznych, to rzeczywiste zużycie paliwa nie ulega zmianie. W przypadku jednego i tego samego pojazdu test WLTP przyniesie wyższe wartości emisji CO2 i zużycia paliwa niż test NEDC – dlatego, że profile jazdy i warunki pomiaru (maksymalne prędkości, dynamika itp.) pomiędzy dwoma cyklami testowymi różnią się. Oznacza to, że cykl WLTP jest bardziej reprezentatywny dla dzisiejszych warunków ruchu drogowego niż NEDC. Dzięki zmienionym metodom pomiaru wartość emisji CO2 zmierzona w cyklu WLTP bardziej odpowiada zatem oczekiwaniom klientów.

Jak to możliwe, że samochód osobowy nagle ma dwie różne wartości emisji CO2 ?

Przed rozpoczęciem okresu przejściowego z NEDC do WLTP, czyli przed 1 września 2017 roku, dla wszystkich zarejestrowanych pojazdów obowiązywały jedynie wartości emisji CO2 zmierzone zgodnie z testem NEDC.

Czytaj więcej

Kiedy zmiany wjadą w życie?

Pakiet legislacyjny WLTP w pełni obowiązuje od 27 lipca 2017 roku. Oznacza to, że od 1 września 2017 r. nowe typy pojazdów uzyskują homologację zgodnie z WLTP.

Czytaj więcej

Standard emisji Euro 6d-Temp. Czy mój pojazd go spełnia?

Norma Euro 6d-Temp obowiązuje dla nowo homologowanych pojazdów od 1 września 2017 roku.

Czytaj więcej

Filtr cząstek stałych

Filtr cząstek stałych dla silników benzynowych? (PPF – Petrol Particle Filter)

W silnikach benzynowych z bezpośrednim wtryskiem paliwa do cylindra tworzą się warunki do powstawania większej ilości sadzy niż miało to miejsce w przypadku wtrysku do kolektora dolotowego. W związku z tym, również w tych silnikach zaistniała konieczność zastosowania specjalnych filtrów wyłapujących stałe cząstki węgla, które mogłyby zagrozić naszemu zdrowiu.

Dlaczego mój pojazd wymaga PPF?

Do tej pory filtry cząstek znane były tylko z silników Diesla. Technika wtrysku bezpośredniego, która jest coraz częściej stosowana w silnikach benzynowych, zwiększa jednak emisje cząstek stałych w porównaniu z wtryskiem do kolektora dolotowego. Ponieważ paliwo wtryskiwane jest bezpośrednio do komory spalania, może ono osadzać się na ściankach cylindrów, tłokach lub zaworach, gdzie na skutek niecałkowitego spalenia pozostaje jako drobne cząstki sadzy. [1]

[1] Raport t-online.de: VW bringt Partikelfilter für Benzinmotoren (VW wprowadza filtry cząstek dla silników benzynowych)
3 sierpnia 2016 r., 16:42 | Hanne Schweitzer, SP-X

Jaki wpływ ma PPF na żywotność pojazdu, w szczególności silnika i jak często wymaga konserwacji?

Podobnie jak w przypadku filtrów cząstek stałych stosowanych już w pojazdach z silnikiem Diesla, nie przewidujemy żadnego pogorszenia żywotności pojazdów z silnikami benzynowymi wyposażonymi w filtr cząstek stałych.

Czytaj więcej

Jaka jest różnica między NEDC 1.0 a NEDC 2.0?

Wartości określane obecnie jako NEDC 1.0 zostały wyznaczone z wykorzystaniem metod testowych NEDC. Wartości opisywane jako NEDC 2.0, to wartości wyliczone na podstawie wyników badań WLTP. W okresie przejściowym do 2021 r. wartości te będą wykorzystywane do obliczania emisji CO2 floty pojazdów.

Jakie jest rzeczywiste zużycie paliwa mojego pojazdu (nie NEDC lub WLTP)?

Rzeczywiste zużycie paliwa zależy od wielu różnych czynników (tj. temperatury otoczenia, warunków ruchu drogowego, stylu jazdy, wartości ciśnienia atmosferycznego nachylenia drogi, jazdy pod wiatrem/z wiatrem itp.). Z pewnością pomiary wykonane według cyklu WLTP będą zapewniać jednak bardziej realistyczne poziomy emisji CO2 i zużycia paliwa niż NEDC.

Wartości zużycia paliwa / Emisja CO2 – WLTP modeli Porsche